Literatura konkursowa

Poza wiedzą zdobytą podczas realizacji projektów edukacyjnych uczniowie biorący udział w finale konkursu zobowiązani są zapoznać się z treścią następujących opracowań krajoznawczych:

  • J. A. Bossowski, Ratusz i stary rynek we Lwówku Śląskim, Lwówek Śląski 2005;
  • J. A. Bossowski, Dzieje Lwówka Śląskiego, Lwówek Śląski 2005;
  • E. Braniewski, R. Primke, M. Szczerepa, Wypisy z dziejów Lwówka Śląskiego, Lwówek Śląski 2003;
  • E. Olszewska, A. Wiącek, Legendy o Lwówku Śląskim, Częstochowa 2000.

Pozycją rozszerzającą jest:

  • S. Mizia, Historia Śląska popularny zarys dziejów, Wrocław 2000.

Treść tej publikacji może stanowić podstawę pytań zawartych w części pierwszej arkusza zadań rozwiązywanego na przypadku dogrywki.

Jeżeli organizatorowi uda się uzyskać zgodę wydawców i autorów, powyższe publikacje zostaną zamieszczone na stronie w formie e-książek, co umożliwi uczniom swobodny dostęp do materiałów.

Niestety organizatorom nie udało się uzyskać zgody na publikację opracowań w formie elektronicznej. W razie problemów z uzyskaniem pozycji prosimy o kontakt.