Scenariusze zajęć z historii i społeczeństwa

Scenariusz 4

Analizujemy teksty źródłowe na temat wojen napoleońskich

  1. Przedstawienie uczniom wybranych informacji na temat działań zbrojnych prowadzonych przez wojska francuskie w okolicy Lwówka;
  2. Po lekcji uczeń rozumie, dlaczego do dziś Lwówek Śląski posiada umowę o partnerstwie z francuskim miastem Noidans-l?s-Vesoul;
  3. Usystematyzowanie wiedzy na temat zdobyczy militarnych Napoleona Bonaparte.

W czasie zajęć uczniowie na podstawie lektury tekstu źródłowego oraz fragmentów opracowań historycznych redagują samodzielnie notatkę na temat epoki napoleońskiej w ogóle, szczegółowo przedstawiając jednak przebieg bitwy nad Bobrem z 21 sierpnia 1813 roku. Proszę wykorzystać tekst źródłowy z ?Wypisy z dziejów Lwówka Śląskiego.

Charakteryzujemy zmiany w infrastrukturze przestrzennej Lwówka Śląskiego. Porównujemy wygląd miasta pod koniec XIX ze stanem współczesnym.

  1. Uwrażliwienie uczniów na sztukę;
  2. Upowszechnienie wiedzy na temat wyglądu miasta przed zakończeniem II wojny światowej;
  3. Doskonalenie umiejętności uczniów w pracy z nowymi technologiami.

Realizacja tej części może odbywać się w czasie zajęć z wychowawcą. Uczniowie używając własnych telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych wyruszają w teren i dokumentują aktualny wygląd wybranych budynków, ulic czy placów w mieście. Następnie samodzielnie, próbują odnaleźć sfotografowany przez siebie obiekt na pocztówka przedstawiających Lwówek pod koniec XIX i na początku XX. Następnie opisują zmiany jakie zaszły w infrastrukturze miejskiej. Praca uczniowska może mieć formę plakatu lub prezentacji multimedialnej

W poniższym serwisie znajdują się archiwalne zdjęcia zarówno Lwówka Śląskiego, jak i okolicznych miejscowości.

http://dolny-slask.org.pl/3377764,Lwowek_Slaski,Pocztowki_z_Lwowka_Slaskiego.html