22 Maj

Lwówek pod panowaniem Habsburgów SP Płóczki Górne

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Płóczkach Górnych zaangażowani w pracę w projekcie edukacyjnym spotkali sie po raz trzeci 8 marca, gdzie poszczególne grupy zaprezentowały wytwory swojej pracy.

Grupa uczniów Historycy wyszukała informacje na temat okoliczności, w których Śląsk przestał być częścią państwa polskiego i przeszedł pod panowanie czeskie, a następnie habsburskie. Następnie wyszukali informacje na temat tzw. wojny trzydziestoletniej w Europie. Uczniowie w trakcie prezentacji omówili życie codzienne w czasie konfliktu z 1618- 1648, a także uzbrojenie i działania zbrojne.

Uczniowie odpowiedzieli także na pytanie, jakie znaczenie dla gospodarki Lwówka miała ta wojna. Uczniowie przedstawili również lwówecki epizod tej wojny ? tak zwaną ?Babską wojnę?. Odnalezione informacje uczniowie przedstawili w postaci gazetki ściennej i zaprezentowali swoją pracę na gazetce w klasie.

Grupa uczniów Protestanci odnalazła informacje na temat okoliczności powstania wyznań protestanckich w Europie, a także na temat poglądów głoszonych przez Marcina Lutra. Scharakteryzowali różnice pomiędzy luteranizmem a katolicyzmem. Odnaleźli informację na temat historii Czarnej Wieży we Lwówku Śląskim. Przedstawili również okoliczności zburzenia lwóweckiego kościoła ewangelickiego. Odnalezione informacje oraz zanalizowane źródła uczniowie przedstawili w formie plakatu i także zaprezentowali na kazetce ściennej.

Grupa Myśliciele na podstawie informacji zaczerpniętych z Internetu scharakteryzowała założenia renesansu (odrodzenia). Na podstawie dostępnych źródeł uczniowie, w formie gazetki ściennej, przygotowali biogramy myślicieli związanych z Lwówkiem Śląskim. Jana Creasimusa Kristeina, Faranciszka Mymera oraz przedstawili dziele szkolnictwa w renesansowym Lwówku Śląskim, m.in. Liceum Ogólnokształcącego.

Uczniowie klasy szóstej z Płóczek żywo przedyskutowali różnice między luteranizmem a katolicyzmem i stwierdzili, że do tego tematu jeszcze powrócimy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *