Poznajemy wybrane aspekty życia codziennego i epizody z dziejów Lwówka pod panowaniem Habsburgów.

Scenariusz 3

Wszyscy uczniowie grupy biorą udział w wyszukiwaniu i porządkowaniu informacji!

Jako wprowadzenie zaleca się zobaczyć film

Historycy ? Grupa uczniów poszukuje informacji na temat okoliczności, w których Śląsk przestał być częścią państwa polskiego i przeszedł pod panowanie czeskie, a następnie habsburskie. Następnie grupa wyszukuje informacji na temat tzw. wojny trzydziestoletniej w Europie. Historycy będą najliczniejszą grupą, którą przy opracowywaniu zagadnień dotyczących konfliktu z lat 1618-1648, można podzielić na dwa podzespoły. Jedni skupią się na życiu codziennym w czasie konfliktu, drudzy szczegółowo omówią uzbrojenie działania zbrojne. W trakcie pracy zespół spróbuje odpowiedzieć na pytanie, jakie znaczenie dla gospodarki Lwówka miała ta wojna. Uczniowie przedstawią także lwówecki epizod tej wojny ? tak zwane ?Babska wojna?. Odnalezione informacje uczniowie uwalają w postaci mapy myśli

Link do archiwum rocznika jeleniogórskiego

http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra/publication?id=1190

Proszę o zapoznaniem się z artykułem dotyczącym lwóweckiego epizodu wojny trzydziestoletniej!

Szczerepa, W. Szczerepa (jr), ?Wojna babska? ? lwówecki epizod wojny trzydziestoletniej. Próby rekatolizacji Lwówka wlatach 1629-1631, ?Rocznik Jeleniogórski?, t. 35, 2003,s. 167

Prezentacja multimedialna na temat wojny trzydziestoletniej w Europie

  1. Protestanci ? Grupa uczniów próbuje odnaleźć jak najwięcej informacji na temat okoliczności powstania wyznań protestanckich w Europie. Odnajdują informacje na temat poglądów głoszonych przez Marcina Lutra. Charakteryzują różnice pomiędzy luteranizmem a katolicyzmem. Odnajdują informację na temat historii Czarnej Wieży we Lwówku Śląskim, przedstawiają okoliczności zburzenia lwóweckiego kościoła ewangelickiego. Odnalezione informacje oraz zanalizowane źródła uczniowie przedstawiają w formie infografiki

Przyczyny reformacji w XVI wieku

Reformacja we Lwówku śląskim

Informacja na temat Wieży kościoła poewangelickiego we Lwówku Śląskim

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%BCa_ko%C5%9Bcio%C5%82a_poewangelickiego_w_Lw%C3%B3wku_%C5%9Al%C4%85skim

http://lwowek_slaski.fotopolska.eu/Lwowek_Slaski/b89830,Kosciol_ewangelicki.htmlhttp://lwowek_slaski.fotopolska.eu/Lwowek_Slaski/b89830,Kosciol_ewangelicki.html

http://dolny-slask.org.pl/513484,Lwowek_Slaski,Kosciol_poewangelicki.html

  1. Myśliciele ? Ta grupa na podstawie informacji zaczerpniętych z encyklopedii lub Internetu charakteryzuje założenia renesansu (odrodzenia). Na podstawie dostępnych źródeł uczniowie, w formie gazetki ściennej, przygotowują biogramy myślicieli związanych z Lwówkiem Śląskim. Jan Creasimus Kristein, Faranciszek Mymer oraz przedstawiają dziele szkolnictwa w renesansowym Lwówku Śląskim

http://www.slawniprawnicy.pl/xvi-wiek/160-jan-kirstein

Patrz Wypisy z dziejów Lwówka Śląskiego temat W renesansowym Lwówku Śląskim